Українські Технологічні Системи

Біомаса є перспективним джерелом відновлюваної енергії. Наразі вона займає четверте місце у світі за обсягами її енергетичного використання. Важливо, що біомаса є відновлюваним ресурсом, який можна отримувати безпосередньо з рослин або опосередковано як відходи сільськогосподарського чи промислового виробництва. На сьогодні біопаливо є ідеальною альтернативою викопному паливу через свою вуглецеву нейтральність, а також низьку вартість. Біомаса може бути використана у твердому вигляді, шляхом безпосереднього спалювання (дрова, тріска, тюки соломи, гранули та брикети з біомаси), чи перетворена і використана у рідкому (біодизель, біоетанол) чи газоподібному (біогаз, біометан) стані.

       Використання біопалива дозволяє зекономити значні кошти порівняно із традиційними видами палива.

                                                                                                                                                                           Порівняльна вартість теплової енергії для різних видів палива

 

Вид палива

Вартість

Теплотворна здатність

Вартість 1 кВт енергії

1

Природний газ

65,8 грн/м3

9,5 кВт/м3

6,93 грн/кВт

2

Дизельне паливо

55 грн/л

11,9 кВт/л

4,62 грн/кВт

3

Пелети з деревини

15000 грн/т

4,7 кВт/кг

3,19 грн/кВт

4

Відходи зерноочистки

3000 грн/т

3 кВт/кг

1 грн/кВт

 

 

Завдяки конструктивним особливостям нашого обладнання, у якості палива для нього можна використовувати також і відходи зерноочистки, що дозволяє заощадити значні кошти на вартості палива, а також вирішити проблему із утилізацією відходів виробництва.